Osakkeet ja osakkeenomistajat 

 

Osakkeenomistajat

Joulukuun 2017 lopussa Caverionin rekisteröityjen osakkeenomistajien määrä oli 28 561. Hallintarekisteröityjen ja muiden kuin suomalaisten sijoittajien omistuksessa oli joulukuun 2017 lopussa 32,2 prosenttia osakkeista.

Caverion Oyj on 12. joulukuuta 2017 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Caverion Oyj:n hallituksen jäsen Antti Herlinin omistus Caverion Oyj:sta Security Trading Oy:n kautta (”Security Trading”, Antti Herlinin omistuksessa oleva yhtiö) on ylittänyt 15 prosentin rajan.

 

Suurimmat omistajat 31.12.2017
OmistajaOsakkeita, kpl% kaikista osakkeista
1. Antti Herlinin suorat ja määräysvallassa olevien yhtiöiden osakeomistukset18 900 18015,0
2. Structor S.A17 565 00014,0
3. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen5 488 9464,4
4. Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma5 005 7064,0
5. Mandatum-yhtiöt 3 845 2723,1
6. Fondita-rahastot3 465 0002,8
7. Nordea-rahastot 2 425 2691,9
8. Valtion eläkerahasto1 850 0001,5
9. Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 1 611 0891,3
10. Aktia-rahastot 1 518 8601,2
11. Säästöpankki-rahastot 1 190 2370,9
12. Brotherus Ilkka1 048 2650,8
13. Odin-rahastot860 3590,7
14. Evli-rahastot734 0130,6
15. Ari Lehtorannan suorat ja määräysvallassa olevien yhtiöiden osakeomistukset 561 5100,4
16. Caverion Oyj 512 3280,4
17. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva 482 2850,4
18. Alandia-yhtiöt427 9320,3
19. OP-rahastot415 2070,3
20. Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne412 0000,3
       20 suurinta yhteensä68 319 45854,4
       Muut osakkeenomistajat35 853 19028,5
       Hallintarekisteröidyt yhteensä21 423 44417,1
Kaikki osakkeet125 596 092100,0

Suurimpien osakkeenomistajien luettelo perustuu Euroclear Finland Oy:n  luovuttamiin tietoihin Caverionin suoraan rekisteröityneistä omistajista. Solero Luxco S.à r.l. –niminen yhtiö (välillisesti Triton Fund IV:n omistuksessa) omistaa hallintarekisteröityjä osakkeita huhtikuusta 2017 lähtien. Heidän viimeisin suoraan rekisteröity omistus 31.3.2017 oli 7,74 prosenttia. 

Omistajarakenne sektoreittain 31.12.2017
SektoriOsakkeen-omistajat% omistajistaOsakkeita, kpl% kaikista osakkeista
Hallintarekisteröidyt ja ei-suomalaiset1230,440 392 66032,2
Kotitaloudet26 76293,724 065 80219,2
Julkisyhteisöt250,114 998 78311,9
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset560,213 532 63010,8
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt3461,25 810 4154,6
Yritykset ja asuntoyhteisöt1 2494,426 795 80221,3
Yhteis- ja erikoistileillä0.000.0
Yhteensä28 561 100,0 125 596 092 100,0

 

Johdon osakeomistus 31.12.2017
 YhteensäYhteensä
Hallitus19 079 88015,19 %
Konsernin johtoryhmä  655 8460,52 %
Yhteensä19 735 72615,71 %
Toimitusjohtaja561 5100,45 %

Hallitus ja konsernin johtoryhmän jäsenet, sekä heidän määräysvaltayhtiöidensä Caverionin osakkeiden omistus.

Omistusten jakautuminen omistusmäärän mukaan 31.12.2017 
OsakemääräOmistajien lkmOsuus osakkaista %Osakkeiden lkmOsuus osakekannasta, %
1–1007 71027,0
0.4
101–50011 50640,3
2,6
501–1 0004 20814,7
2,7
1 001–5 0004 15414,5
7,3
5 001–10 0005011,7
2,9
10 001–50 0003621,3
5,9
50 001–100 000520,2
2,9
100 001–500 000500,2
8,8
500 001–180,1
66,5
Yhteensä28 561100,0
100,0

Tiedot perustuvat Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon.


Osake

Caverion Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Osakkeet ovat arvo-osuusjärjestelmässä, jota ylläpitää Euroclear Oy. Yhtiöllä on yksi osakesarja, ja kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa sekä samansuuruiseen osinkoon. Yhtiön osakkeilla ei ole nimellisarvoa.

Caverion Oyj:n osakepääoma ja osakkeiden lukumäärä eivät muuttuneet katsauskauden aikana. Caverion Oyj:n osakkeiden lukumäärä oli 125 596 092 ja osakepääoma oli 1 000 000 euroa 31.12.2017.

 

Osakkeen perustiedot (CAV1V)

 • Listaus: Nasdaq Helsinki
 • Lista: Nordic Mid Cap
 • Listautumispäivämäärä: 01.07.2013
 • Kaupankäyntivaluutta: EUR
 • Toimialaluokka: Teollisuushyödykkeet ja -palvelut
 • Kaupankäyntitunnus: CAV1V
 • ISIN-koodi: FI4000062781
 • Reuters-tunnus: CAV1V.HE
 • Bloomberg-tunnus: CAV1V:FH

 

Indeksit

Caverionin osake kuului vuoden 2017 lopussa muun muassa seuraaviin indekseihin:

 • OMX Sustainability Finland
 • OMX Sustainability Finland Cap
 • OMX Helsinki
 • OMX Helsinki Cap
 • OMX Helsinki Industrials
 • OMX Helsinki Industrial Goods & Services
 • OMX Helsinki Mid Cap
 • OMX Helsinki Support Services
 • OMX Nordic Industrial Goods & Services
 • OMX Nordic Industrials
 • OMX Nordic EUR
 • OMX Nordic Mid-Cap EUR
 • MSCI Europe Small Cap
 • MSCI World Small Cap
 • MCSI ACWI Investable Market Index (IMI)
 • STOXX® Europe Total Market Small
 • VINX Industrials EUR
 • VINX Industrial Goods & Services EUR
 • VINX EUR
 • ThomsonReuters Global index family / Industrials/ Industrial and Commercial Services/ Dev Industrials/ Dev Industrial and Commercial Services
 • ThomsonReuters Europe index family/ Industrials/ Industrial and Commercial Services
 • ThomsonReuters Finland index family / Industrials/ Industrial and Commercial Services

 

Omat osakkeet

Caverionin hallussa oli 512 328 yhtiön omaa osaketta 1.1.2017. Tammi–joulukuussa yhtiölle ei palautunut YIT Oyj:n osakepohjaisen kannustinjärjestelmän ehtojen mukaisesti Caverionin osakkeita. Caverionin hallussa oli 512 328 yhtiön omaa osaketta joulukuun 2017 lopussa. Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä oli siten 125 083 764 joulukuun 2017 lopussa.

Caverion Oyj:n omistamien omien osakkeiden osuus koko osakemäärästä ja äänistä on 0,41 prosenttia.

Caverionin hallitus hyväksyi jatkuvan osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustinohjelman konsernin johdolle joulukuussa 2015. Osakepohjainen kannustinohjelma koostuu suoriteperusteisesta osakepalkkio-ohjelmasta (Performance Share Plan) täydennettynä erityistilanteita varten tarkoitetulla ehdollisella osakepalkkio-ohjelmalla (Restricted Share Plan). Jos kaikki suoritustavoitteet saavutetaan, vuodet 2018–2020 käsittävän suoriteperusteisen osakepalkkio-ohjelman nojalla voidaan suorittaa palkkiona enintään noin 850 000 Caverionin osaketta (bruttomäärä ennen soveltuvan ennakonpidätyksen vähentämistä) keväällä 2021. Tämän lisäksi ehdollisten osakepalkkio-ohjelmien 2016-2018; 2017-2019 ja 2018-2020 mukaiset mahdolliset osakepalkkiot ovat yhteensä enintään 236 000 osaketta (bruttomäärä ennen soveltuvan ennakonpidätyksen vähentämistä). Lisätietoja kannustinjärjestelmästä julkaistiin pörssitiedotteilla 18.12.2015; 21.12.2016 ja 21.12.2017.

Lisäksi lisätietoja aikaisemmasta osakepohjaisesta kannustinohjelmasta vuosille 2014–2016 julkaistiin pörssitiedotteella 26.5.2014. Tälle ohjelmalle asetettuja tavoitteita ei saavutettu. Caverion ei ole tehnyt päätöksiä optioista tai muista osakkeisiin liittyvistä erityisoikeuksista.

 

Kaupankäynti osakkeella

Caverionin osakkeen avauskurssi oli 7,94 euroa vuoden 2017 alussa. Osakkeen päätöskurssi katsauskauden viimeisenä kaupankäyntipäivänä (29.12.) oli 5,89 euroa. Osakkeen hinta laski 35 prosenttia tammi–joulukuussa. Osakkeen ylin kurssi katsauskaudella tammi–joulukuussa oli 8,28 euroa, alin kurssi 5,76 euroa ja keskikurssi 7,19 euroa. Osakkeita vaihdettiin Nasdaq Helsingissä tammi–joulukuussa 51,2 miljoonaa kappaletta. Vaihdon arvo oli 368,2 milj. euroa (lähde: Nasdaq Helsinki). 

Caverionin osakkeilla käydään kauppaa myös muilla markkinapaikoilla, kuten Cboessa, Turquoisessa, Aquis’ssa ja Frankfurtin pörssin Open Market -listalla. Caverion Oyj:n osakkeita vaihdettiin tammi–joulukuussa julkisilla vaihtoehtoisilla kaupankäyntipaikoilla 9,5 miljoonaa kappaletta eli noin 11,9 prosenttia osakkeen koko kaupankäyntimäärästä. Vaihtoehtoisista kauppapaikoista Caverionin osakkeiden vaihto oli erityisen vilkasta Cboe CXE:ssa. Lisäksi 19,1 miljoonalla Caverion Oyj:n osakkeella käytiin tammi–joulukuussa Nasdaq Helsingin ulkopuolista OTC-kauppaa. Niiden osuus koko kaupankäyntimäärästä oli noin 23,9 prosenttia (lähde: Fidessa Fragmentation Index). 

Caverion Oyj:n markkina-arvo katsauskauden lopussa oli 736,7 milj. euroa. Markkina-arvo ei sisällä 31.12.2017 yhtiön hallussa olevia omia osakkeita (512 328 kpl).