Kestävä kehitys

Tuemme kestävää kehitystä ottamalla tuotannossamme vastuun kiinteistön tai teollisen tuotantolaitoksen koko elinkaaresta. Caverion luo käyttäjäystävällisiä, turvallisia ja energiatehokkaita rakennettuja ympäristöjä. Energiatehokkuutta sovelletaan kaikissa palveluissamme ja ratkaisuissamme. Lisäksi pyrimme pitämään oman toimintamme ympäristöhaitat mahdollisimman vähäisinä.

Työntekijöidemme, kumppaneidemme ja asiakkaidemme turvallisuuden varmistaminen on kiinteä ja välttämätön osa jokapäiväistä toimintaamme ja johtamista koko konsernissa. Tavoitteenamme on olla työpaikka, jossa vältetään työtapaturmat. Keskitymme ehkäisevään turvallisuustyöhön, kuten riskien ennakointiin ja turvallisuushavaintojen aktiiviseen raportointiin.

Eettisten liiketoimintaperiaatteidemme mukaisesti emme salli minkäänlaista syrjintää, kuten ikään, sukupuoleen, kansallisuuteen, yhteiskunnalliseen asemaan, uskontoon, fyysiseen tai psyykkiseen toimintarajoitteeseen, poliittiseen tai muuhun mielipiteeseen tai seksuaaliseen suuntautumiseen liittyvää syrjintää.

Caverionin tavoitteena on varmistaa osaajien saatavuus sekä Caverionin työntekijöiden sitoutuminen ja motivaatio ja ammatillinen kasvu ja oppiminen.

 

Vuoden 2017 avainlukuja 
 201720162015
Henkilöstö vuoden lopussa
16 21616 91317 399
Henkilöstö keskimäärin16 60717 38117 324
Kansallisuuksia475150
Määräaikaisia työntekijöitä (%)11129
Tapaturmataajuus1
5,76,38,3
Sairauspoissaolot (%)2 4,14,14,1
Hiilidioksidipäästöt / liikevaihto3,417 17,520,1
Hiilidioksidipäästöt, tonnia338 689,641 431,949 020,0
ISO 14001 -sertifikaatin mukainen toiminta4, %92 9393
OHSAS 18001 -sertifikaatin mukainen toiminta4, %91 9271
ISO 9001 -sertifikaatin mukainen toiminta4, %99100100

1) Poissaoloon johtaneiden tapaturmien määrä miljoona työtuntia kohden (LTIFR)
2) Poissaolotunnit/työtunnit, %
3) Maalämmön päästökerrointa on muutettu, minkä johdosta 2016 ja 2015 luvut eroavat aiemmin julkaistuista luvuista
4) Osuus kokonaisliikevaihdosta (milj. e)

 

 

Poimintoja vuodelta 2017

Eettiset liiketoimintaperiaatteet

Kuva:

Eettiset liiketoimintaperiaatteet (Caverion Code of Conduct) ovat toimintamme perusta ja ne määrittävät Caverionin liiketoiminnan eettiset ja kestävät arvot. Ne ohjaavat päivittäistä työtämme kaikissa toimintamaissamme. 

Verkkovalmennus julkaistiin marraskuussa 2017. Joulukuun viimeiseen päivään mennessä valmennuksen oli suorittanut 93 % caverionilaisista.

Energiatehokkuutta ESCO-hankkeilla

Kuva: @ City of Vantaa

Vantaan kaupunki on valinnut Caverionin kumppanikseen kehittämään kiinteistöjen energiatehokkuutta. Kaupungin kiinteistöjen taloteknisiä järjestelmiä modernisoidaan 12 kiinteistössä ESCO-hankkeella. Toimenpiteet rahoitetaan modernisoinnista syntyvillä säästöillä.

Caverion on toteuttanut kunnille ESCO-hankkeita muun muassa Jyväskylässä, Kuopiossa ja Turussa.

Tunnustus energiatehokkuus-asiantuntijuudesta Itävallassa

Kuva:

Caverion Itävallan Cooling-osaamiskeskus sai Billan (osa REWE Groupia) energiatehokkuus 2017 -tunnustuksen.

Energiatehokkuuspalkinnolla, jonka kaupan alan yritys Billa myöntää, halutaan heijastaa yrityksen työn laatua. Laatutekijöitä tunnustukseen ovat muun muassa toimitilojen luotettavuuden varmistaminen, energiankulutus, alhaiset hukkamäärät jäähdytyksessä sekä jäähdytysjärjestelmien alttius mahdollisiin vikoihin.

Caverion sai työturvallisuuspalkinnon Saksassa

Kuva:

Caverion Saksa voitti 2017 DEKRA-palkinnon, joka on merkittävä paikallinen työturvallisuuspalkinto. Asiantuntijaryhmä arvosti Caverionin pyrkimyksiä vähentää tikapuu-onnettomuuksia, joita on tapahtunut yhtiön työntekijöille työmailla.

Kampanjan lopputulos oli erittäin myönteinen, sillä seuraavana vuonna ei tapahtunut ainuttakaan tikasonnettomuutta.Lue lisää kestävästä kehityksestä Caverionissa osoitteessa www.caverion.fi/kestava-kehitys